Biogazlı Jeneratörler

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak biyogaz ile çalışan bu jeneratör setleri en çevreci elektrik üretim sistemleridir. Organik atıkların farklı sebeplerle bozulması sonucu doğalgaza nazaran daha düşük yanıcılık özelliği taşıyan metan gazı ortaya çıkar. Bu gaz ile çalışan jeneratör setleri, atıkların doğaya zarar vermesini önlerken, aynı zamanda enerji üretim maliyetlerini de azaltırlar.